Landmeg Landini Cradock

Celtrisstraat
Cradock
5880
Tel: 0480040001

 

Lezmin Landini

Upper Middle Street
Kirkwood
6120
Tel: 0422300547

 

Landmeg Landini Humansdorp

2 King straat
Humansdorp
6300
Tel: 0420070140

 

Ons woord is ons eer en ons diens is ons trots.

Verkope en dienste van top gehalte, nuut en gebruikte landbou produkte.